Skandinaviens Radiologer

Velkommen til Skandinaviens Radiologer

Vi skaber forandring

Vi står klar til at beskrive jeres røntgen-, CT- og MR-undersøgelser via teleradiologi

Hurtigere behandling af patienter

Fleksibilitet og tidsbesparelse ved hjælp af teleradiologi.

Book en ultralydsspecialist

Book en ultralyds-
specialist

Nu tilbyder vi at udsende ultralydsspecialister

INTRODUKTION

HVEM ER VI?

Kontakt os

Vi glæder os til at skabe en forandring for jer

Mail

kontakt@skanrad.dk

Telefon

(+45) 42 550 700

Adresse

Strandvejen 100, 2900 Hellerup

røntgenbillede undersøgelse

SKANDINAVIENS RADIOLOGER APS

VI SKABER FORANDRING

Døgnet rundt står dedikerede og erfarne radiologer hos Skandinaviens Radiologer ApS klar til at beskrive jeres røntgen-, CT- og MR-undersøgelser via teleradiologi.

Vores team består af bredt udvalg af dygtige radiologer med stor erfaring indenfor alle områder af radiologien. Gennem vores team sikrer vi kvalitet af vores beskrivelser. Vores mål er at skabe forandring.

Skandinaviens Radiologer Aps tilbyder:

INTRODUKTION

BAGGRUND

Brugen af radiologi er i løbet af de seneste årtier blevet et essentielt værktøj i det meste af verden, når patienter skal diagnosticeres sikkert. Ikke alle har dog de fornødne radiologer ansat til at imødekomme efterspørgslen, når de indkomne billeder fra røntgen, CT- og MR-skanninger skal beskrives.

Løsningen er Skandinaviens Radiologer ApS. Vi sidder klar til at modtage jeres billeddiagnostiske undersøgelser via krypterede kanaler og effektivt og detaljeret beskrive undersøgelserne samt komme med en præcis tilbagemelding til den henvisende læge, så de rette tiltag hurtigst muligt kan sættes i gang. 

VORES MÅL

FORANDRING, DER GAVNER ALLE

Vores mål er at skabe en positiv forandring i hospitalsvæsenet i hele Norden, så patienterne kommer effektivt igennem systemet på den bedste måde. Og det gælder uanset om det er i offentligt eller privat regi, hvornår på døgnet, behovet for radiologisk hjælp opstår – eller hvor patienterne bor.
Et sygehus, der ikke har egne radiologer til rådighed i ydertimerne, må aldrig blive en hindring for, at den rette behandling igangsættes med
det samme. Derfor er vores motto da også: Vi skaber forandring. 

Ved at benytte Skandinaviens Radiologer ApS sikres en hurtigere behandling af patienterne– og det har en positiv indvirkning på livet for både patienter og hospitalspersonale. Med vores hjælp undgår I flaskehalse og afdelingens egne begrænsede ressourcer vil kunne udnyttes bedre til fordel for alle

Teleradiologi med fokus på kvalitet

Vores team af erfarne radiologer sidder klar til at beskrive jeres billeddiagnostiske under- søgelser. Vores radiologer er alle dansktalende og leverer færdigformede beskrivelser på dansk. Gennem vores team sikrer vi kvalitet af vores beskrivelser. Vores mål er at skabe forandring.

Kvalitet fremfor kvantitet

Vi går ikke på kompromis og prioriterer kvalitet af vores beskrivelser frem for kvantitet. Komplekse undersøgelser gennemgås af en subspecialist før den godkendes. Interne rutiner og kvalitetssikring. ISO. Key account manager...

SKANDINAVIENS RADIOLOGER APS​

DIN – OG PATIENTERNES – SIKKERHED

SUBSPECIALISTER

Erfaring er vigtig. Og med os får I et dygtigt team af subspecialister med erfaring fra alle fagområder i radiologien og fra danske hospitalsafdelinger som jeres allernærmeste samarbejdspartnere og allierede. Vi er vant til at arbejde hurtigt og præcist under pres. Vi kan træde til døgnet rundt. Og vi er alle dansktalende.

GDPR

Vi passer godt på jeres data. Vores ønske er at beskytte vores kunder og patienter bedst muligt, og vi behandler indkommet data med største fortrolighed og sikkerhed. Hos Skandinaviens Radiologer ApS prioriterer vi beskyttelsen af persondata højt og følger selvfølgelig gældende lovgivning for beskyttelse af persondata og datasikkerhed i overensstemmelse med bestem- melserne i EUs persondataforordning (General Data Protection Regulation, også kendt under forkortelsen GDPR).

DET BEDSTE UDSTYR

Vi arbejder med den nyeste software og god- kendt udstyr i høj kvalitet, så vi sikrer at detalje- graden på de indkomne undersøgelser kan vurderes bedst muligt. Vi kan modtage henvis- ninger fra røntgen, CT- og MR-skanninger på vores egen radiologiske afdeling. Og vi er også vant til at arbejde med det udstyr, der findes på afdelingerne rundt om på sygehusene i Norden.

JERES GARANTI FOR HØJ KVALITET

Skandinaviens Radiologer ApS er certificeret med den internationale standard ISO 9001:2015,
der bl.a. stiller krav til vores processer med henblik på stabil kvalitetsledelse, at sikre produk- tion og produkter af høj kvalitet. Certificeringen er jeres garanti for, at Skandinaviens Radiologer ApS altid tilbyder ydelser af høj, faglig kvalitet.